Skip links

Lịch trình sự kiện

13:30 - 14:00

Đón khách

14:00 - 14:10

Tuyên bố khai mạc

14:10 - 14:20

Phát biểu của cơ quan nhà nước

14:20 - 14:25

Video clip mở màn

14:25 - 14:45

Keynote 1: Chuyến tàu Innovation: Ai đi đâu về đâu?

14:45 - 15:45

Panel 1

14:45 - 16:10

Nghỉ giải lao

16:10 - 16:25

Keynote 2: Tìm vé lên tàu: Vận thế hay Dụng lực

16:25 - 17:30

Panel 2

17:30

Kết thúc chương trình