Skip links

ĐĂNG KÝ THAM DỰ VIETNAM CEO FORUM 2023: INNOVATION CHUYẾN TÀU ĐẾN TƯƠNG LAI – LÀM SAO TÌM ĐƯỢC “VÉ”?

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

+ Tên tài khoản: Hội Doanh Nhân Trẻ thành phố Hồ Chí Minh

+ Số tài khoản: 1903 6898 405 015

+ Tên Ngân hàng: TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – CN Sài Gòn) 

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên + Vé VCF 2023

Giá vé chưa bao gồm VAT